Giỏ hàng
TS. BSCC. Lê Mạnh Cường tư vấn: Phân biệt hội chứng ruột kích thích và bệnh viêm đại tràng

Hoạt động của TS. BS. cao cấp Lê Mạnh CườngNgày: 23-10-2021 bởi: Nguyễn Phượng

TS. BSCC. Lê Mạnh Cường tư vấn: Phân biệt hội chứng ruột kích thích và bệnh viêm đại tràng