Giỏ hàng
TS. BSCC. Lê Mạnh Cường tư vấn: Tai biến hẹp hậu môn sau điều trị bệnh trĩ, cách nào điều trị?

Hoạt động của TS. BS. cao cấp Lê Mạnh CườngNgày: 02-12-2020 bởi: Nguyễn Phượng

TS. BSCC. Lê Mạnh Cường tư vấn: Tai biến hẹp hậu môn sau điều trị bệnh trĩ, cách nào điều trị?