Giỏ hàng

Liên kết hợp tác

(English bellow)

Trung tâm Điều trị Bệnh trĩ Hà Nội số 1 mong muốn liên kết trong lĩnh vực trao đổi kỹ thuật, đào tạo, dịch vụ khám chữa bệnh... với các cá nhân, tổ chức trong nước cũng như quốc tế.

  • Gặp trực tiếp TS. BSCC Lê Mạnh Cường - Phụ trách Chuyên môn của Trung tâm:  0912.234.722 
  • Email: drcuong68@gmail.com
  • Hotline Trung tâm (Hoạt động 24/7): 024.3636.1056

Hanoi No1 Hemorrhoidal disease treatment center would like to cooperate with other local/international individuals, organizations, and centers to exchange techniques, training, medical services…

Direct meetings with Dr Lê Mạnh Cường: (+84) 0912234722

Email: drcuong68@gmail.com

Hotline (24/7): 024.3636.1056

Facebook: https://www.facebook.com/benhtrihanoiso1/

Website: https://benhtrihanoiso1.com/