Giỏ hàng
Tiến sĩ, Bác sĩ cao cấp Lê Mạnh Cường công bố công trình nghiên cứu mới trên tạp chí quốc tế BMC Gastroenterology

Hoạt động của TS. BS. cao cấp Lê Mạnh CườngNgày: 16-07-2021 bởi: Nguyễn Phượng

Tiến sĩ, Bác sĩ cao cấp Lê Mạnh Cường công bố công trình nghiên cứu mới trên tạp chí quốc tế BMC Gastroenterology

Ngày 15.7.2021, công trình nghiên cứu do TS. BSCC. Lê Mạnh Cường - Phụ trách TT. Bệnh trĩ Hà Nội  số 1  chủ trì đã được công bố trên tạp chí quốc tế BMC Gastroenterology.
Công trình nghiên cứu có tên: "Giá trị thông thường của áp kế hậu môn trực tràng độ phân giải cao ở thanh niên khỏe mạnh: bằng chứng từ Việt Nam". Nhóm nghiên cứu thực hiện công trình gồm các tác giả: Lê Mạnh Cường, Hà Văn Quyết, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Ngọc Anh, Trần Thu Hà, Vũ Văn Du, Đỗ Văn Lợi, Hà Hữu Hoàng Khải & Vũ Duy Kiên.


Đây là công trình khảo sát trên ba mươi thanh niên khỏe mạnh, bao gồm 15 nam và 15 nữ từ 19–26 tuổi. Kết quả của công trình giúp cung cấp giá trị đo của áp kế hậu môn trực tràng (HMAR) trung bình của nhóm thanh niên khỏe mạnh ở Việt Nam. Các nghiên cứu sâu hơn nên được tiến hành để cải thiện chất lượng của giá trị trung bình HRAM và xác nhận tác động của giới tính. 
Tạp chí BMC Gastroenterology là tạp chí quốc tế danh tiếng, đã có lịch sử hoạt động 20 năm trong lĩnh vực xuất bản, công bố các công trình nghiên cứu khoa học chất lượng trên toàn cầu.

Link bài báo: 

https://bmcgastroenterol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12876-021-01865-8