Giỏ hàng
Tiến sĩ, Bác sĩ cao cấp Lê Mạnh Cường tư vấn: Giải pháp cho cơn trĩ cấp do sử dụng bia rượu

Hoạt động của TS. BS. cao cấp Lê Mạnh CườngNgày: 11-01-2021 bởi: Nguyễn Phượng

Tiến sĩ, Bác sĩ cao cấp Lê Mạnh Cường tư vấn: Giải pháp cho cơn trĩ cấp do sử dụng bia rượu