Giỏ hàng
Kiến thức y học cập nhật: Viêm loét đại tràng ảnh hưởng như thế nào lên bạn

Tin quốc tếNgày: 10-05-2021 bởi: Tiến sĩ. Bác sĩ Cao cấp Lê Mạnh Cường

Kiến thức y học cập nhật: Viêm loét đại tràng ảnh hưởng như thế nào lên bạn

Nguồn: https://www.webmd.com/ibd-crohns-disease/ulcerative-colitis/uc-21/flares/video-uc-affects-c