Giỏ hàng
DANH MỤC DỊCH VỤ

Thăm dò chức năngNgày: 19-08-2019 bởi: Nguyễn Phượng

DANH MỤC DỊCH VỤ

 • Thăm dò chức năng

 • Functional Examination

  • Soi đại tràng ống mềm (Flexible Colonoscopy)
  • Soi đại tràng sigma ống mền mềm (Flexible Sigmoidoscopy)
  • Soi trực tràng ống mền mềm (Flexible Rectoscopy)
  • Soi dạ dày -Tá tràng (Flexible Gastroscopy)
  • Sinh thiết chẩn đoán ung thư sớm (Biopsy)
  • Soi hậu môn ống cứng (Anoscopy)
  • Đo áp lực hậu môn (Anorector Manometry)
  • Nghiệm pháp tống bóng (Balloon Expulsion Test)
  • Siêu âm nội trực tràng (Rectal Ultrasound)
  • Điện cơ thắt hậu môn (Anal Sphincter EMG)

Phân loại


Bài viết gần đây